Historie og projekter

Historie og projekter

Firmaets historie og projekter går tilbage til år 1916, hvor Peter Poulsen blev optaget i Middelfart Murer- og Tømrermesterforening. Materielgården var dengang placeret på Behrendtsvej.

I 1946 døde Peter Poulsen, hvorefter forretningen blev overtaget af murermestrene Søren Sejersen og Artur Andersen, som var svogre. Bogholderiet blev herefter varetaget af Søren Sejersens hustru Anna Sejersen.  Efter 1½ år gik de to svogre hver til sit, og Søren Sejersen overtog næsten alle kunderne. I slutningen af 40’erne flyttede materielgården til Hans Bangsvej, hvor Søren Sejersen havde købt 2 grunde.

Den 6. Oktober 1967 indtrådte Sørens søn, Ivan Sejersen, som medejer af firmaet, der herefter ændrede navn til  S. Sejersen & Søn.

I 1973 døde Søren Sejersen og Ivan Sejersen blev derpå eneindehaver. Anna Sejersen fortsatte med at passe bogholderiet til 1984, hvor hun gik på pension i en alder af 75 år. Herefter overtog Ivans hustru Margareta Sejersen administrationen og indførte edb med eget lønsystem. Firmaet byggede en hal på Alsvej 10 i Middelfart og flyttede materielgården dertil, hvor det meste af driftsmateriellet kan opbevares indendørs.

Forretningen blev udvidet i 1979 med stiftelsen af selskabet Entreprenørfirmaet Ivan Sejersen ApS. En af selskabets store opgaver var fabrikation af Cellebeton. Cellebeton var et isolationsmateriale til brug i fjernvarmekanaler. Cellebetonen blev solgt til fjernvarmeværkerne i Middelfart, Fredericia, Vejle og Kolding. Produktionen af Cellebeton ophørte efter introduktionen af højisolerede fjernvarmerør, der afløste støbte kanaler. Entreprenørfirmaet udførte hoved- og totalentrepriser, hvor S. Sejersen & Søn var underentreprenør. Firmaet har blandt andet opført industribygninger i eget regi til udlejning, her kan blandt andet nævnes AMU Fyns tidligere afdeling på Alsvej 2.

I 1989 stiftede entreprenørfirmaet et datterselskab, Ejendomsselskabet Teglværksgården ApS, med det formål at opkøbe ejendomme til byfornyelse, med salg eller ejerskab for øje. Senere stiftedes også selskabet Sejersen Erhvervsejendomme.

Historien har været lang og projekterne har været mange:

Opførelse af daginstitutioner, kursusbygninger og større industribygninger, nyopførelse af samt til- og ombygning af parcelhuse, kloakarbejder, forsikringsskader, tagudskiftninger, sanering efter skimmelsvamp, renovering af kirker og fredede bygninger og meget mere. En af kunderne, det nuværende Psykiatrisk Afdeling, har været kunde siden 1920’erne.

Igennem næsten alle årene har firmaet, udover arbejdsmænd og murersvende, beskæftiget 2-3 lærlinge. En del af disse har senere læst videre til arkitekter eller ingeniører, og en del er blevet selvstændige.

I 2006 blev Ivan Sejersens søn, Bjørn Sejersen, 3. generations murermester i firmaet, og i 2015 overtog han ejerskabet af firmaet, og hustruen Bitten Rosekamp-Sejersen overtog administrationen og bogholderiet efter Margareta Sejersen.

I 2016 kunne firmaet fejre 100-års jubilæum.

I 2017 ændrede firmaet navn til Murermester Sejersen ApS

8 december 2020 gik Murermester Ivan Sejersen bort efter kort tids sygdom.

10. juni 2022 blev 4. generation udlært i virksomheden, murersvend Søren Sejersen, og traditionen i murerfirmaet fortsætter.

Søren Sejersen og Bjørn Sejersen

Bjørn Sejersen (t.h.) og Søren Sejersen (t.v.) ser frem til at fortsætte med at dele ud af firmaets over 100 års erfaring indenfor bygningsrestaurering, -vedligeholdelse, udførelse af badeværelse og mange andre spændende mureropgaver.

Historie og projekter

Ivan Sejersen (t.v.) og sønnen Bjørn Sejersen har haft mange spændende mureropgaver gennem tiden, hvor de blandt andet også har fået lov at deltage i arkæologiske udgravninger.

Projekter

Herunder finder du links til billeder af nogle enkelte af vores projekter.
Der vil løbende komme flere til, ligesom der ofte kommer billeder på vores facebookside: https://www.facebook.com/Sejersen/ hvor du også kan læse mere om vores historie og projekter


Anlægsarbejde
Etablering af flise- og gangarealer samt trapper
Kvicklytorvet, Middelfart


Butiksrenovering
Wagner, Middelfart
Fotokino, Middelfart


Facaderenovering

Facaderenovering og nyt tegltag
Andre facaderenoveringer vi har lavet


Industri:

Opførelse af produktionshal


Institutioner:

Fritidsklubber, børnehaver mm.


Kirker og præstegårde:

Præstegården, Hessgade, Middelfart
Sct. Nicolai kirke, Middelfart
Husby kirke
Kauslunde og Vejlby kirker


Nybygning:

Ny villa på Strandvejen, Middelfart


Om- og tilbygninger:

Tilbygning indeholdende nyt badeværelse og opmuret pejs i stuen
Totalrenovering af villa i Strib
Totalrenovering af “Vestfyns forsamlingshus” i Middelfart


Specialopgaver:
Skyllehus til dykkere ved Søbadet
Jan Munch Blomster, Middelfart
Renovering af trappe med mosaik
Den fredede mur ved Tøjhuset, Fredericia