Anlægsarbejde

Anlægsarbejde – så smukt kan det gøres

  • Anlægsarbejde
    Bundopbygning til flisegang og etablering af granittrappe

Etablering af flise- og gangarealer

Anlægsarbejde i Middelfart.

Her har vi nedgravet el og vandledninger til forsyning rundt omkring huset og i den kommende have.

Der udføres bundopbygning til flisearealer og til trapper.

Trappesten bliver sat i beton.

Flisearealerne brydes for hver 1 meter med store brugte og patinerede brosten, og der sættes granittrapper af gamle blankslidte trappesten, som er noget, vi bl.a. har på lager. Alle gangarealer er lagt med en anelse fald væk fra huset for at undgå våde fliser i for lang tid.

Da hele området, som bygningen ligger i, er blevet endevendt af store gravemaskiner, var der behov for væsentlig jordforbedring, som vi udførte med prima harpet muld.

Vi etablerede en ”vild” og naturlig stensætning af så store sten som muligt for at holde på et terrasse område, hvor der i umiddelbar nærhed, skulle være et nedsænket orangeri.

Vandhaner i bede er lavet som sommerhus-ventiler, der nemt kan aftappes for vand, inden frosten sætter ind.

 

*****

  • Historie og projekter
    Idéoplæg fra arkitekt

Kvicklytorvet i Middelfart