Kirker og præstegårde

Vores murermestre har igennem mange år været med til at vedligeholde de lokale kirker og præstegårde samt tilhørende bygninger.

 

Kirker og præstegårde:
Husby Kirke
Middelfart Kirke
Præstegården, Hessgade, Middelfart
Kauslunde og Vejlby Kirker

Husby Kirke

  • Kirker og præstegårde
    Husby kirke

Indvendig totalrenovering med nye gulve og nedskrabning af alt kalk på vægge og hvælv i tæt samarbejde med Nationalmuseets kalkningstjeneste.

Link til artikel på Melfar Posten

Husby Kirke trængte til en gennemgribende renovering indvendig.

Alle bænke blev afmonteret og kørt i depot, og altertavle blev demonteret og nedtaget så vidt muligt.

Kirken var sidst blevet kalket indvendigt omkring år 1947, og nu kunne vægge og hvælv ikke bære mere, der skulle skrabes.

Alt kalk i kirken blev skrabet rent ind til bunden med stor forsigtighed på steder, hvor der kunne være gamle kalkmalerier, og dem var der faktisk en del af.

Alle revner i vægge og ikke mindst i hvælv blev eftergået og repareret nænsomt. I et enkelt hvælv var der så store og mange revnedannelser, at det var nødvendigt at nedtage og ommure ca 1,5 m2 under særlig afstivning. Hvælvene var muret i munkesten af den helt store slags, som kaldes for middelalder-munkesten, og disse var muret i sildebensforbandt. Enkelte ribber blev også partielt ommuret under særlig afstivning.

Enkelte kalkmalerier blev blotlagt og restaureret, mens andre blev affotograferet af Nationalmuseet og derefter gemt og bevaret bag et tyndt lag kalkmørtel.

Alle hvælv fik en behandling med sandkalk, hvorefter der blev kalket op til ønsket grad af farve. Det meste blev hvidt efter 3 x kalk, men enkelte steder skulle der kalkes 7 gange, for at hvidtningen var godkendt.

De mange gange kalk skyldtes, at hele kirken en gang blev kalket med sodsort pga. et dødsfalds sørgeperiode, og det gjorde, at enkelte steder var svære at dække.

Kirken var oprindeligt i privat eje af Wedelsborg gods, og derfor var der mange sarkofager i Gjellebækmarmor, der skulle adskilles og flyttes ned i krypten, nu når kirken var blevet solgt og indlemmet i den danske folkekirke og pga. en for stor koncentration af bakterier, da sarkofagerne stadig var med indhold af tidligere grevskab.

Kirkens gulv skulle nylægges i polerede kalksten i samme format som eksisterende gamle, der var tilbage.

Disse nye kalksten fik vi lavet på mål i Sverige og importerede dem selv, da der ikke var nogen forhandling i Danmark af den ønskede slags, som kunne godkendes af kirken.

Kirken blev sluttelig godkendt efter 1 1/2 års arbejde og indviet ved en storstilet gudstjeneste ført af Biskop Kresten Drejergaard under stor mediebevågenhed.

Alle os, der havde deltaget i restaureringen, blev indskrevet i kirkebøgerne, ligesom vi på traditionel vis også kalkede firmaets navn og årstal på et ”hemmeligt” sted i kirken med rød farve.

Oppe i koret fandt vi under udgravningen en let sammenstyrtet krypt, som vi skulle sikre for fremtiden, den var ikke kendt af nogen og ej heller indtegnet i kirkens papirer. Inden den sidste sten blev imuret i krypten, gemte vi en blyplade med firmaets oplysninger og årstal ihugget – til senere fornøjelse en gang langt ud i fremtiden.

Til Top

 

*****

Middelfart kirke

  • Kirker og præstegårde
    Middelfart Kirke: Udførelse af nyt teglstensgulv i hele kirken. Stenene er lagt i, og fuget med, hydraulisk mørtel.

Middelfart Kirke skulle have nyt gulv i teglsten.

Det gamle og meget hul-slidte teglstensgulv, der var lagt i sand, blev taget op og bortkørt.

Der blev forsigtigt afgravet, og alt materiale skulle soldes for eventuelle knoglerester og andre effekter, der skulle forblive i indviet jord, inden resten blev bortkørt til deponi. Der blev sammenlagt fundet knogler svarende til én person, og da der for en del år siden blev nedgravet fjernvarmekanaler i kirken, var det hele blevet endevendt en gang før.

Årsagen til afgravningen skyldes, at det nye teglstensgulv skulle lægges i hydraulisk mørtel på bund af kalkbeton, ligesom de gamle bygmestre gjorde i romertiden.

Kalkbetonen blev udlagt samt overrislet med vand og afdækket med plastfolie for at forhindre for hurtig udtørring – og vanding og gen-afdækning af gulvet stod på i en uge.

Der blev nøje udmålt med laser for at kunne styre lægningen af teglstenene rundt omkring bænkene og for at det hele kunne samles i ”blinde” i modsatte ende af det store kirkeskib. Stenene blev lagt i hydraulisk mørtel og fuget med samme slags mørtel.

Til Top

*****

Præstegården, Hessgade, Middelfart

  • Historie og projekter

I forbindelse med lægningen af nyt tag på Præstegården i Middelfart blev der bygget to nye skorstene.
Skorstenene vejer hver 1.500 kg. og blev muret i vores materielhal.
Præstegården havde været uden skorstene siden installeringen af fjernvarme i 1950’erne.

Til Top

*****

  • Historie og projekter
    Vejlby kirke - sydenden af tårnet er udskiftet og tårnet har fået nyt tag.

Kauslunde og Vejlby kirker

Til Top